Hieronymus Wynants

1520'23 - 6 december 1601

Cp

Hieronymus Wynants1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 482, Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 846.
2.BHIC, ILVB, toegang 1132, R 3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Hieronymus Wynants

Literatuur
MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 149; MELSSEN, 'Manuaal van Henrick Bloeymans, heer van Helvoirt' in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 27 (1973) 236; PB 135r, 395v; SP 1337 234v, 1377 93v, 1380 338v, 1403 365r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 206, II 432, 558, III 81; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche tak der familie Wynants van Resant' in: Taxandria 9 (1902) 294; WIJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resant - Wijnsendts van 1355 tot heden I (Bergen op Zoom 1906) 50, 54.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Jeronimus Wijnants

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jeroen Wijnants, schepen van 's-Hertogenbosch 1550

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01089)
Zuylen

297. Jeronimo Wijnants

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 433

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 846

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13, 31, 36n, 70n, 71n, 76n, 78n, 79, 80n, 98, 119, 122, 124, 125, 160n, 167, 213, 219, 219n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 133n, 141, 181n, 219n, 242, 245, 250, 322n, 407, 441, 482

n: vermelding in een voetnoot