Berthout Wyfliet

1590 - mei 1625

Cp

Berthout Wyfliet

Noten
1.sH, R 1514, f 219v, 31 januari 1614 (Berthout was op dat moment 24 jaar min twee weken).
2.sH, N 2661, f 48, 31 maart 1603; sH, R 1529, f 442v, 18 mei 1618; sH, R 1538, f 544, 23 september 1632; sH, R 1854, f 29, 19 februari 1605.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Berthoud Wijffliet, schepen van 's-Hertogenbosch 1622

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01144)
Zuylen

389. Berthout v. Wijfliet

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13