Wyel, Jan vanden

? - 1 mei 1547

Genealogie
Schuttelaars

Jan vanden Wyel

Literatuur
PB 161v, 196v, 259v, 271r, 301r, 314r; SP 1350 117v, 1351 27r, 1382 22r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 321, II 499, III 508, 513.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 372, 374, 482

n: vermelding in een voetnoot