afb.

Familie Van de(n) Wyel

Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 50

n: vermelding in een voetnoot