Gerit van Wyck

? - 1521

Genealogie
Schuttelaars

Gerit van Wyck

Literatuur
SP 1243 304v, 1252 47v, 1268 217v, 1280 150r, 1287 153r, 1289 198v, 258v-259v, 262v-263v, 1293 139v, 1297 99v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van Wijk, schepen van 's-Hertogenbosch 1510

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01054)
Zuylen

229. Gerardi de Wijck

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 317, 333n, 482

n: vermelding in een voetnoot