Dirck van Wyck

1482'84 - 23 september 1558

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Wyck

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 162; PB 307v, 390r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 197; SP 1272 149v, 1276 362r-363r, 1277 119v, 1320 225r, 1340 53r, 1352 177v-178v; VAN SCHIJNDEL, 'Het geslacht Van Wijck uit 'de Klei'' in: Met gansen trou 14 (1964) 115; VAN VLIERDEN, 'Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden' in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 63.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 240, 242, 255, 255n, 260, 482

n: vermelding in een voetnoot