Petrus Wonders

's-Hertogenbosch 1647 - Velp 27 december 1705

Kloosternaam: Franciscus Maria van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Franciscus en Jossine Wynants. Geboren in 1647. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 6 februari 1666 (Artes). Inkleding op 14 januari 1669; professie op 23 januari 1670. Tot diaken gewijd te Doornik op 12 mei 1673; woont te Kotrijk in 1673-1676. Jurisdictie te Mechelen (1697, 1699), te Brugge (1699), te Doornik (1701 en 1702, woont dan in Kortrijk); woont te Leuven in 1704. Discreet te Geldern in 1692, gardiaan te Sint-Truiden in 1695-1697; vicaris te Leuven in 1697-1699. Sterft te Velp op 27 december 1705.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 77, 389, 411; 7 (1952), blz. 297, nr. 2070; Bots, Noord-brabantse studenten, blz. 774..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

5938. WONDERS, Petrus

774
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 774
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 774

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 77, 389, 411; VII (1952) 297

n: vermelding in een voetnoot