Marcus Wonders

? - Bourbourg 20 januari 1652

Kloosternaam: Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Gerardus en Joanna Rutgeri. Is priester bij intrede. Inkleding te Mechelen op 25 december 1636; geprofest te Leuven op 27 december 1637. Jurisdictie te Gent (1649) en Brussel (1649). Sterft als predikant in Bourbourg op 20 januari 1652.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 397, nr. 2797..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 397

n: vermelding in een voetnoot