Lambert de Wolf

? - 1522

Genealogie
Schuttelaars

Lambert de Wolf

Literatuur
PB 21r, 84r, 159r, 171r; SP 1274 82r, 1290 152r, 1297 230v, 1304 77r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 83

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 269

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 78, 78n, 138n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 482

n: vermelding in een voetnoot