Jan de Wolf

1492'93 - december 1550

Genealogie
Schuttelaars

Jan de Wolf

Literatuur
PB 264r; SP 1293 536v, 1300 143r, 212v, 1321 268v, 1328 163v, 1333 130r, 211r, 1343 170v, 1350 463r, 1354 78r, 1378 16v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 379, III 482.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

88v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan de Wolff, schepen van 's-Hertogenbosch 1534

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01075)
Zuylen

276. Johannis die Wolf

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 843-844

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272, 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227, 229, 255, 256, 276, 277, 372, 481-482

n: vermelding in een voetnoot