Jan de Wolf

? - 1514'20

Genealogie
Schuttelaars

Jan de Wolf

Literatuur
PB 43r, 93r, 95v, 182r; SP 1270 441r, 1271 169r, 1275 415v, 1284 122r, 136r, 1294 150r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 481

n: vermelding in een voetnoot