Cornelis de Witt (zoon van Cornelis)

Sluis oktober 1695 - 's-Hertogenbosch 27 maart 1771 (75)

begraven: Sint Janskerk 2 april 1771
Functies

Cornelis de Witt

Functies / onderscheiding(en)

  • 1718. Predikant Isabella- en Anthonyschans, 13 februari 1718
  • 1733. Predikant 's-Hertogenbosch, 12 april 1733
  • 1749. Emeritus (tevens hoogleraar 1741, emeritus 1758)
Lieburg

Cornelis de With

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1733-1749
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen (1969)

Cornelis de Witt

door prof. dr. F.L.R. Sassen

266
267
Literatuur
Eenvoudige zaamenspraken, voorgevallen by gelegenheid van het Jubilé van het H. Sacrament van Mirakel, geviert te Brussel in den jaare 1735. Welke onder Godts genadigen zegen aanleiding gegeven hebben ter bekeering van twee Hollanders, opgesteld omtrent de tijd, dat de laatste zijne Geloofsbeleidenis gedaan heeft in November 1761, waer in aangeteekent en wederlegt worden de ongegronde onderstellingen, verkeerde gissingen en verwringingen de Leerstukken van de Roomsch-Catholyke Kerke, onlangs verspreid in zeker boekje uitgegeven door Cornelius de Witt, Hoogleeraar der Oostersche taal en rustend predikant te 's-Hert. (Antwerpen z.j.) 1772; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 151-153, 157-158; GLASIUS, Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden ('s-Hertogenbosch 1851-1856) III 617-618; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 28-29; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 382-383; Nagtglas, II, 991; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) V 1144; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 423-426; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 93.
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 266-269
Sassen (1970)

Cornelis de Witt

Sluis Z. ged. 2 november 1695 - Den Bosch 27 maart 1771

96
97
98
99
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 96-99
Artikelen
1949

Van Alphen

Cornelius de Witt
Gekomen van Isabelle en Anthonyschansen 12 april 1733, emeritus 20 maart 1749
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Cornelis de Witt
Sluis geboren oktober, gedoopt 2 november 1695 - 's-Hertogenbosch 27 maart 1771
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 266
 
1970

F.L.R. Sassen

Cornelis de Witt
Sluis (Z) gedoopt 2 november 1695 - 's-Hertogenbosch 27 maart 1771
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 96-99
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5 (2001) 575-576

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 158

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VII, 151, 152, 153, 157, 158, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 221, 393-395

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.108

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 237, 253, 266-269, 276, 278, 279, 283, 284, 290, 310

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 96-99

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 267, 277, 278, 366, 367

n: vermelding in een voetnoot