Jan Willems

Schuttelaars

Jan Willems

A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 257, 257n, 481

n: vermelding in een voetnoot