afb. Olaf Smit

J.M.J. (Hans) Willems

Neerbeek 1959

Studeerde Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. Doet sinds 1988 voor verschillende organisaties historisch onderzoek op het gebied van Bouwhistorie en Cultuurhistorie. Hij werkte mee aan diverse publicaties waaronder 's-Hertogenbosch. Geschiedenis van een stad 1629-1990. De onderste steen boven. 25 jaar bouwhistorie in 's-Hertogenbosch. Verboden kringen. Vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19de eeuw en BAAC. 10 jaar door het stof.
Curricula vitae 2011
Titel
Bron
Product van drie oorlogen : De eerste schutsluis te Crèvecoeur (1701-1747)
Van aanbesteding tot onderhoud : Een historische wandeling door Fort Crèvecoeur
Bossche Bladen
2011

Zuid-Willemsvaart en Den Bosch : Richtingenstrijd 1819-1826

Eindelijk zijn de werkzaamheden voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en de Maas bij Empel begonnen. De eerste ideeën voor een dergelijk tracé werden veertig jaar geleden gelanceerd. Wat de gemoederen in die vier decennia vooral bezighield, was de vraag of het kanaalgedeelte in de stad moest worden verruimd, of dat voor een nieuw tracé buiten de stad om moest worden gekozen. Bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart stond dit laatste ook al ter discussie.
Bram Steketee en Hans Willems | Bossche Bladen 4 (2011) 106-113
2012

Onderzoek Bram Steketee en Hans Willems : Water en Verdediging

In de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch speelt het element water onmiskenbaar zijn rol. Voor onderzoekers als Bram Steketee (85), gepokt en gemazeld bij Rijkswaterstaat, en Hans Willems, historicus bij BAAC, het bekende Bossche onderzoeksbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurgeschiedenis en Cultuurhistorie, een onuitputtelijke bron van informatie. Het resultaat van hun naspeuringen vond zijn weg in tal van publicaties. En een nieuw boek staat op het punt van verschijnen. Over de waterproblemen in de Maaspolders tussen Grave en Den Bosch. Impliciet het verhaal van een kanaal dat er nooit kwam...
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2012) 2-6
2012

Stoomboot ontploft in 1849 : De ondergang van de ‘Jan van Arkel no. 2’

Op zondag 28 oktober 1849 om 7.00 uur ’s ochtends ontploften de stoomketels van het beurtschip Jan van Arkel, no. 2. Het schip zonk, de ravage was enorm, de ontzetting onder de Bosschenaren groot. Uiteindelijk bleken elf mensen het leven te hebben gelaten.
Bram Steketee en Hans Willems | Bossche Bladen 3 (2012) 83-91
2013

Spoorbruggen over de Dieze : Obstakels voor de scheepvaart

In de eerste Nederlandse spoorwegwet van 1860 was onder meer een spoorverbinding tussen Utrecht en Boxtel via ’s-Hertogenbosch opgenomen. Daarvoor moesten niet alleen de grote rivieren de Lek, de Waal en de Maas met bruggen worden gekruist, maar ook de Dieze. De bouw van deze laatste spoorbrug in 1870 vormde het sluitstuk van de spoorverbinding tussen het noorden en zuiden van ons land. Het betekende een grote verbetering van de handelsroute over de meestal slechte verkeerswegen. Zoals uit het volgende historisch overzicht blijkt, zou deze oeververbinding nog ettelijke malen worden aangepast.
Hans Willems en Bram Steketee | Bossche Bladen 3 (2013) 88-95