Henricus (Hein) de Wijs

's-Hertogenbosch 3 september 1775 - 's-Hertogenbosch 9 april 1854 (78)

Duijvendak

Henricus de Wijs

367
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 367
Functies

Hendrik de Wijs

Functies / onderscheiding(en)

  • Controleur van de eerste classe indirecte belastingen, 1815 (pj)
  • Ontvanger goude en zilveren werken, 1815 (pj)
Genealogie
Van Kempen

H. de Wijs

's-Hertogenbosch 1775 - aldaar 1854

371
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 371
Afbeeldingen
  • 9 april 1854
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 300

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 274, 278, 293

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 133, 134, 138, 142, 144, 145, 340, 342, 367, t5.2, t6.3, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 7

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 85-86, 133, 144, 160, 164-165, 176n, 187, 213, 225-228, 231-232, 251-254, 257-258, 261-270, 276, 286, 288, 290, 294, 312, 333, 339-340, 350, 370-371

n: vermelding in een voetnoot