afb.

Familie De Wijs

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 46, 59, 73

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 367-368

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 37, 40, 46, 106

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 95, 164, 226, 275, 368

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 21, 83, 183, 200, 233, 360, 364, 370, 390, 401

n: vermelding in een voetnoot