afb. Jan Jansz. Westerbaen, 1653

Johan van Wijnbergen

1590 - Nijmegen 1658

Heer van Horssen en Oldenaller. Kolonel en later commandant van Rijnberk, daarna gouverneur van Sluis en vervolgens gouverneur van Den Bosch.
Militair gouverneur onder Staats gezag van 1629-1655
Van der Aa

Johan van Wijnbergen

477
Biographisch Woordenboek der Nederlanden XX (1877) 477
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

118
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 847-848

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 92

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

A. van Sasse van Ysselt, 'Rouw- of wapenborden en grafmonumenten in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch III' in: Taxandria X (1903) 171

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 229

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 280, 347, 348

n: vermelding in een voetnoot