Petrus de Wijck

Bichelaer, van den

418. Wijck, Petrus de

Noten
1.GAH, RA 1328, fo.308v (16 apr.1539); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 326; GAH, OA B21 (1511/12), B29 (1520/21), B43 (1536/37) (vgl.: Blondť, De sociale structuren, 166-169); Bijlage II 292.7, 420.15; Jacobs, Justitie, 266, 269, 273, 281.
2.Bijlage II 418.1, 418.2, 418.3; GAH, GG 229 (16 jan.1531); GAH, IVR 2 (rekeningen van het blok van de Markt), 1523/24; GAH, RA 1328, fo.308v (16 apr.1539); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 326; Door Peter gecollationeerde afschrifen: SABNOV, Par.Volkel (3 sept.1455) (= Bijlage II 5.17); GAH, GG 2205 (6 juli 1523 en 8 mei 1529); Vgl.: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 337 (1541: Petrus Wijck, studens Coloniensis, absent rector van het St.Salvator-altaar te Baardwijk).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)