Adriaen van Wesel

Utrecht ± 1417 - Utrecht ± 1490

~~~
Adriaen van Wesel levert een Maria-retabel voor de kapel van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
~~~
De Utrechtenaar Adriaen van Wesel (ca 1417-ca 1490) is een van de weinige Nederlandse beeldhouwers, van wie naan en een aantal werken bekend zijn. Zijn hoofdwerk is het grote Maria retabel dat hij tussen 1475 en 1477 op het hoogtepunt van zijn roem, maakte voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch. Ondanks de incomplete en verspreide staat van het werk geldt het als een onbetwistbaar hoogtepunt uit de Middeleeuwse beeldhouwgeschiedenis van ons land. Zijn faam blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit, dat toen de leden van de Maria broederschap in Kalkar in 1488 besloten om het oude altaar door een modern te vervangen een tekenaar naar 's-Hertogenbosch werd gestuurd om Van Wesels retabel te bestuderen en na te tekenen! De faam van het Maria-altaar was blijkbaar doorgedrongen tot andere gewesten dat alleen de Nederlandse en het werk gold als een model of een kwaliteitsnorm.
Bron: Deftige Devotie. L. Liebergen en W. Prins (2003)
Artikelen
1971

G. Lemmens, G. de Werd

Een onbekend fragment van Adriaen van Wesels Maria-altaar van de Onze-Lieve-Vrouwe-Broederschap?
Antiek (1971/1972) 170-178
 
1980

W. Halsema-Kubes

Twee onbekende retabelfragmenten van Adriaen van Wesel
Bulletin van het Rijksmuseum 4 (1980) 155-166
 
1980

W. Halsema-Kubes, G. Lemmens, G. de Werd

Adriaen van Wesel (± 1417 - ± 1490), een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen
Staatsuitgeverij ('s-Gravenhage 1980)
 
1981

drs W. Halsema-Kubes

Adriaen van Wesels Mariaretabel voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
in: Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1981) 51-66
 
1981

Hazelzet, Korine

Het fenomeen Adriaen van Wesel
Maandblad Oud-Utrecht (1981) 85-90, 97-103
 
1981

W. Glas, M. Cydyko

Adriaen van Wesel. Beschrijving van de beelden
Bifrons 1 (1981) 12-18
 
1986

Redactie

Wsel, Adriaen van
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1985) 316-317
 
2012

Auteurs

Adriaen van Wesel en omgeving
Middeleeuwse beelden uit Utrecht 1430-1530 (2012) 227-246
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 126, 127, 242

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1985) 316-317

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 18, 27, 28, 29, 209, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 242; Bijdragen: 361, 399, 421

Léon van Liebergen en Wouter Prins, Deftige Devotie (2003) 104 (afb. 31), 105-111

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 336, 339, 340

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 280, 282

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 84n

n: vermelding in een voetnoot