afb. J. de Bont, december 1961

Franciscus Petrus Marie Werner

Nijmegen 11 februari 1908 - Eindhoven 9 augustus 1997 (89)

Archief
Erfgoed 's-Hertogenbosch
Functies

F.P.M. Werner

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Kapelaan parochie St. Jan, 1945 (pj)
  • Aalmoezenier van de R.K. Verkenners St. Tharcisius-groep St. Jan 's-Hertogenbosch, 26 juni 1945
  • Moderator-godsdienstleraar St. Janslyceum te 's-Hertogenbosch, 1960 (pj)
Genealogie
Artikelen
1960

Verslaggever

Zilveren feesten in zeven bisdommen
Nieuwe Haarlemsche Courant, 28 december 1960 | 7