Marten de Werimont

1578 - 1649

Cp

Marten de Werimont1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5802; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 832.
2.sH, R 1848, f 270, 2 maart 1574.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

5802. WERMONT (Werimont), Martinus van

761
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 761
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

102
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Maarten van Werimont, schepen van 's-Hertogenbosch 1614

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01138)
Zuylen

379. Martini de Werimont

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 761

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 832-833

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

n: vermelding in een voetnoot