afb.

Wilhelmus Gerhardus Welsing

Arnhem 14 december 1858 - Arnhem 1 januari 1942

Achternaam veranderd van Welzing in Welsing bij vonnis rechtbank 20 oktober 1955.
De Gruyter

Personalia van personeel dat in 1912-1920 in dienst kwam: W.G. Welsing

51
52
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Functies

Wilhelmus Gerhardus Welsing

Functies / onderscheiding(en)

  • Huisarchitect firma De Gruyter, 1906-1925
Genealogie
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

Paul Kriele, De Gruijter's Snoepje van de Week (1992) 271-273

J.A.L. van de Sanden, Bedrijfsgeschiedenis I-V (1912-1968) II. 51-52

n: vermelding in een voetnoot