Hugo Wellis

Bichelaer, van den

416. Wellis, Hugo - de Aggere Sancti Martini

Noten
1.Wils, Matricule, II 330 nr.201; Bijlage II 416.1, 416.2.
2.Bijlage II 246.9, 416.1, 416.2.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)