Arnoldus de Weilhusen

? - 6 februari 1500

Bichelaer, van den

415. Weilhusen, Arnoldus de

Noten
1.GAH, RA 1210, fo.226r (1440), RA 1233, fo.184v (1464); Reusens, Matricule, I 8 nr.21; Reusens, Actes, I 162, 291; Reusens, "Promotions", 2 (1865) 224.
2.GAH, RA 1221, fo.64r, fo.87v, fo.179r (1450/51), RA 1222, fo.109r, fo.223v, fo.239r, fo.323v, fo.325r, fo.340r, fo.347r, fo.195v (1451/52), RA 1223, fo.346r (1452/53), RA 1225, fo.340r (9 nov.1454), RA 1227, fo.165v (1456/57), RA 1229, fo.257r, fo.301r (1458/59), RA 1259, fo.288r (23 okt.1489), RA 1261, fo.7r (5 nov.1491); GAH, OA A527, fo.86v (5 aug.1451); Jacobs, Justitie, 44, 84, 266; Nauwelaerts, Latijnse school, 60; GAH, Aant.Smuld.; GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; GAH, THG 2379 (16 mrt.1458), 2411 (5 dec.1459); Van Rooij, Het oud-archief, II 308 nr.1130 (3 okt.1454), 317 nr.1165 (14 mrt.1456), 318 nr.1167 (idem), 341 nr.1251 (12 febr.1462) t/m 481 nr.1741 (31 aug.1497); RANB, TCH 289 (14 mei 1484); RANB, KDOG 657 (regest 322) (27 juni 1458: de kommandeur van Gemert droeg eerder een erfpacht over aan magister Arnoldus de Weilhusen junior die deze nu overdraagt aan magister Arnoldus de Weilhusen ten behoeve van de kommandeur van Gemert); Bijlage II 11.1, 101.3; GAH, OA, schepenzegels, nr.148; OLVB 52, band 4, fo.34r (1470/71).
3.OLVB 52, band 3, fo.37r (1450/51), fo.49r (1451/52), fo.119v (1456/57), fo.202v (1461/62), fo.251v (1464/65), fo.292r (1466/67), band 4, fo.12v (1469/70), fo.34r (1470/71), fo.307r (1477/78), band 5, fo.198v (27 sept.1490), band 5bis, fo.202r-v (1498/99); Van Dijck, De Bossche optimaten, 139.
4.GAH, RA 1245, fo.50v (6 mei 1476), RA 1253, fo.128r (6 aug.1484), RA 1256, fo.109v (10 sept.1487); Smulders, "Over het schepenprotocol", 160, 163, 164; Bijlage II 415.1; GAH, GG 601 (1472/73), 614 (1496/97); GAH, FAR 33.4 (1489/90), 33.5 (1495/96); RANB, Megen 156 (20 mei 1486); Door meester Arnt gecollationeerde afschriften: GAH, OA A525, fo.112r-116v (22 dec.1494), A527, fo.58r-61r (2 sept.1349), fo.153r-159v (2 jan.1464, 2 mrt.1469); RANB, Coll.Mart. 11 (juli 1277: statuten van het Groot Gasthuis); GAH, GG 59 (regest 126) (6 sept.1376); Van den Elsen, Hoevenaars, Analecta, II 22-26 (6 sept.1376); APB, St.Jan II, twee afschriften van een processtuk d.d.17 juli 1497; Zie ook: Van Rooij, Het oud-archief, I 7 nr.58 (juli 1277), II 2-6 nr.2 (idem); Zie voor meester Jan Lobbe: De Ridder-Symoens, "De universitaire vorming", 41, 43, 46, 50, 52, 55, 57.
5.RANB, Coll.PG 352 (regest 232) (15 sept.1491); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.47; GAH, OA B8 (1497/98); OLVB 52, band 3, fo.49r (1451/52), band 5bis, fo.259v (8 febr.1500); GAH, GG 610 (1491/92), GG 618 (1500/01); OLVB 49, fo.33r; RANB, Coll.Mart. 13, nr.336; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 290; GAH, RA 1225, fo.200r-201r (16 jan.1455), fo.208v (28 jan.1455), RA 1243, fo.16r-19v (1 febr.1474), RA 1261, fo.568v (13 sept.1491).
6.GAH, RA 1232, fo.33v (1461/62), RA 1233, fo.184v (1464), RA 1235, fo.69v (1465/66), RA 1243, fo.77r-v (1474), RA 1244, fo.11r (1474), RA 1245, fo.19v, fo.224r (1475/76), RA 1247, fo.294r (1478), RA 1265, fo.574v-575r (1497), RA 1266, fo.108r-v (22 aug.1498: "quoddam foramen seu sedes cuiusdam latrine seu cloace ibidem extra murum iamdictum consistens atquw ius utendi dictam cloacam ibidem subtus terram fundatam"), RA 1268, fo.312r (1500), RA 1271, fo.268r-v (16 dec.1502); GAH, OA, B13 (1503/04), B16 (1506/07), B17 (1507/08), B22 (1512/13); OLVB, band 4, fo.12v (1469/70); Bijlage II 27.2.3, 27.7. Zie ook: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 314.
7.Van Zuijlen, Inventaris, 117 t/m 414, 355; GAH, OA B21 (1511/12); Van Sasse Van Ysselt, De voorname huizen, I 98, 323, 324; Smits, De grafzerken, 158 nr.148; Van der Velden, "Het abbatiaat", 118; Van der Velden, Het necrologium, 81; Bijsterveld, Laverend, I 190 nr.682; GAH, OA, schepenzegels, nr.148; RANB, Coll.PG 352 (regest 232) (15 sept.1491).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

71r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 830-831

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 44, 84, 266

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 43n, 162, 163, 164, 169, 170, 174, 176, 278, 279, 293, 295, 296, 319, 320, 323n, 325, 332, 335, 341, 361n, 411, 415, 416

n: vermelding in een voetnoot