Arnoldus de Weilhusen

Bichelaer, van den

414. Weilhusen, Arnoldus de

Noten
1.GAH, RA 1194, fo.293r (5 mei 1424), RA 1197, fo.378r (12 febr.1428), RA 1202, fo.12r (5 nov.1431), RA 1205, fo.111v (7 okt.1434), RA 1216, fo.256v (1445/46), RA 1227, fo.175v (1456/57), fo.360v (4 febr.1457), RA 1261, fo.563r (21 aug.1492: Wilhuysen te Nuland), RA 1845, fo.56r (9 mrt.1557: Wilshuysen te Nuland); GAH, Aant.Smuld.; GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; GAH, GB 186 (27 juni 1430), 190 (21 febr.1433), 237 (4 jan.1448); Frenken, Documenten, 238; Bijlage II 5.1; THG 1870 (14 juli 1433) t/m 2419 (19 apr.1460); Van Rooij, Het oud-archief, II 209 nr.773 (14 aug.1433) t/m 322 nr.1181 (10 febr.1457).
2.GAH, RA 1206, fo.97r (16 juni 1436), RA 1210, fo.226r, fo.394r-v (30 juni 1440), RA 1218, fo.68r-v (1 febr.1448), fo.119v (20 mrt.1448), RA 1231, fo.238v (26 juni 1461), RA 1241, fo.266v (31 juli 1472), fo.272r (1471/72), RA 1243, fo.16r-19v (1 febr.1474), RA 1245, fo.50v (6 mei 1476), RA 1246, fo.129r (15 nov.1476), RA 1265, fo.369r (1496), RA 1271, fo.268r-v (16 dec.1502); GAH, THG 2098 (29 okt.1444); RANB, TCH 253 (18 jan.1421), 254 (26 okt.1464), 255 (1 febr.1474), 256 (idem), 257 (27 nov.1481), 258 (21 nov.1483: Henricus die Leeuwe, filius quondam Henrici die Leeuwe, filius quondam Henrici); Jacobs, Justitie, 267-269; Zie ook: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 314.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 170, 268, 289, 307n, 321n, 328, 332, 333n, 338, 416n

n: vermelding in een voetnoot