Simon van de Water

's-Hertogenbosch ? - ?

Genealogie
Noordbrabantse studenten

5753. WATER, Simon van de

755
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 755
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 755

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 827

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 217

n: vermelding in een voetnoot