Peter van de Water

1523 - 1597

Genealogie
Artikelen
1883

C. van Breugel Douglas

De beurzenstichting van Petrus van de Water en eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1883) 94-96; (1884) 102
 
1990

Redactie

Memorietafel van kanunnik Peter van den Water
In Buscoducis 1450 1629 (1990) 284-285
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. van Breugel Douglas, 'De beurzenstichting van Petrus van de Water en eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende' in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1883) 94-96; (1884) 102

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 826

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 208, 217, 284

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 42, 43, 44, 91, 106, 107, 119

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 84; III. 310-313

n: vermelding in een voetnoot