afb. Anoniem, 1597

Joannes van de Water

's-Hertogenbosch 1526'27 - 7 januari 1615

Genealogie
Noordbrabantse studenten

5752. WATER, Joannes van de

755
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 755
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 755

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 828

n: vermelding in een voetnoot