Jan van de Water

1519'21 - 1575

Genealogie
Schuttelaars

Jan vande Water

Literatuur
BECX, Twee stamboomen Van de Water en Becx (Helmond 1909) 108; JUTEN, 'Aanvullingen en verbeteringen der genealogie van de Water' in: Taxandria 19 (1912) 167; PB 427v; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 312; SP 1347 226v; VAN BREUGEL DOUGLAS, 'De beurzenstichting van Petrus van de Water en eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende' in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1883-1884) 95; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 135, 248, 325, 499; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 508, 510, 515, 520.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel I
Schepenzegel
's-Hertogenbosch
15 december 1552

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel II

Noord-Brabantsche zegels I

Ch.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

47
Taxandria 14 (1907) 47
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van den Water, schepen van 's-Hertogenbosch 1564

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07342)
Zuylen

315. Johannis van de Water

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 825-826

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273, 274

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 207, 208, 214, 216, 217, 284

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 113

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 142n, 221, 229, 277, 407, 441, 481

n: vermelding in een voetnoot