Everart van de Water

Van Everart wordt in de schepenakte „Verklaring van adeldom” gezegd, dat hij het wapen der drie „eegden” voerde en dat hij in 1540 en '62 schepen was van 's Bosch.
A.H. Becx Twee Stamboomen met Geschiedkundige bijzonderheden Helmond 1909
Genealogie
Zegelstempel

Zegelstempel van Everard van den Water, schepen van 's-Hertogenbosch 1450

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07252)
Zuylen

109. Everardi van den Water

6
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 6
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 265, 266, 270, 271, 272, 282

n: vermelding in een voetnoot