afb. J.J. Borchers, 1700'24

Jacob van Wassenaer van Obdam

Heusden 25 augustus 1645 Den Haag 24 mei 1714 (68)

Heer van Wassenaar, Obdam, Zuidwijk etc. In 1711 benoemd tot HRRG. Officier en luitenant-generaal van de cavalerie, gouverneur van Willemstad en 's-Hertogenbosch. Lid van de Hollandse Ridderschap en gecommitteerde ter Staten Generaal. Hoofdingeland van Delland en hoogheemraad van Rijnland. Gezant naar Engeland, Frankrijk, Keurvorst van Brandenburg / koning van Pruisen, de bisschop van Munster en de keurvorst van de Palts. Ridder in de Orde van de Witte Olifant (1703).
rkd.nl
Genealogie
Inventaris
Huisarchief Twickel
Afbeeldingen

1670-1713

1695-1699

1695-1699

1699-1702
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw (1883) 59-60

Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon : De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838 (Hilversum 2012) 75, 120

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 100-101

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

Ronald Sluijter, 'Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt' (Hilversum 2004) 45

n: vermelding in een voetnoot