Petrus Was

Brussel 1474 - Leuven 14 februari 1553

Oe gotte kčk daor

Petrus Was

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad zaterdag 7 februari 1985
Artikelen
1942

L.J.C. van Woerkom

Petrus Was als bouwheer van het Refugiehuis van Sint Geertrui
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1942) 65-73
 
1985

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Petrus Was
Brabants Dagblad donderdag 7 februari 1985
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 303

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 9, 103, 208

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 57

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 411

n: vermelding in een voetnoot