Simon Wagemans

17 maart 1549 - 19 oktober 1607 (58)

Cp

Simon Wagemans1

Noten
1.De Brabantse Leeuw 33 (1984) 170; Schuttelaars, persoonlijke informatie; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 820.
2.OSA 182, f 40, 7 december 1603.
3.BHIC, ILVB, toegang 1132, R 3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

101
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Noordbrabantsche schepenzegels I

CH.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

46
Taxandria 14 (1907) 46, 49
Zegelstempel

Zegelstempel van Simon Wagemans, schepen van 's-Hertogenbosch 1596

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01120)
Zuylen

354. Simonis Wagemans

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276, 277

n: vermelding in een voetnoot