Franciscus (Nicolai) de Waal

± 1595 - 1670

Abels en Wouters

Wael, Franciscus de

Geboren ± 1595 als zoon van Nicolaes de Wael; predikant te Almkerk in 1620; 's-Hertogenbosch, bevestigd 04-08-1630; emeritus 16-08-1670; overleden te 's-Hertogenbosch in september 1670.
De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch I (1985) 31
Encyclopedie van Noord-Brabant

Franciskus Nicolaaszoon de Wael

296
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 296
Functies

Franciscus (Nicolai) de Waal

Functies / onderscheiding(en)

  • 1620. Predikant Almkerk
  • 1630. Predikant 's-Hertogenbosch, 27 mei 1630
  • 1670. Emeritus, 16 augustus 1670
Lieburg

Franciscus (Nicolai) de Waal

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1630-1670
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Artikelen
1949

Van Alphen

Franciscus Nicolaesz de Wael
Gekomen van Almkerk 4 augustus 1630
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
Stadsrekeningen
1636 Kapittel 36.
Vereering aan Dominé Franciscus de Wael, voor de opdragt aan de Stad van zijn boek, getiteld: „Reukoffer”.
Inventaris der archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 (1866) 1404
 
Vermelding
1632

RRS Resoluties Raad van State over 1632

Woensdag 18 februari 1632. De Bossche predikant Franciscus Nicolay de Wael vraagt om reparatie van een geestelijk huis dat het land toebehoort nl. een huis staande in de Clarastraat bij de Sint Janskerk en hij overhandigt al een bestek.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1633

RRS Resoluties Raad van State over 1633

Zaterdag 1 januari 1633. Verzoek tot reparatie uit te voeren door FRANS BLOM aan het predikantenhuis van FRANCISCUS DE WAEL.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1670

RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672

16 augustus 1670. Rekest van de kerkenraad van 's-Hertogenbosch met een verzoek om dominus Franciscus DE WAEL die nu ruim 50 jaren het predikambt heeft bediend en gezien zijn hoge leeftijd tot emeritus verklaard zou mogen worden en in zijn plaats een andere bekwame leraar te beroepen. Men gaat akoord en hij zal zijn leven lang zijn traktement blijven genieten en zijn weduwe, na het jaar van zijn overlijden, het jaar van gratie.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 5 (2001) 551

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 296

n: vermelding in een voetnoot