Marcilius Henrici (Marcilii) dictus de Vucht

Bichelaer, van den

413. Vucht, Marcilius Henrici (Marcilii) dictus de - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.23r (9 febr.1367), RA 1187, fo.21v (18 nov.1410), RA 1202, fo.112r (31 mei 1432), RA 1216, fo.316r (2 juni 1446), fo.335r (4 febr.1446), RA 1217, fo.249v (12 nov.1446); APB, St.Jan II, Obituarium, p.110, p.173; GAH, THG 1210 (1396), vgl. THG 1585 (12 febr.1417: Hermannus dictus Marcelys soen, carnifex); Bijlage II 200.5 (1361: Hermannes Carnificis), 264.38 (1374: Lambertus dictus Vleeschehouwer); Van Dijck, "Eindhovense erudieten", 30 nr.48 (1343: Marcilius Marcilii, clericus uit Eindhoven).
2.Bijlage II 413.1 t/m 413.5; OLVB 52, band 0, fo.16r, fo.16v (1347/48).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165

n: vermelding in een voetnoot