Cornelis van Vrijbergen

Tholen 1659 - 's-Hertogenbosch 4 maart 1723

Brouwer, Meijer en Schellekens

100. Cornelis van Vrijbergen

50
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 50
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

128
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 50

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 814

n: vermelding in een voetnoot