Rodolphus die Vries

Bichelaer, van den

412. Vries, Rodolphus die

Noten
1.GAH, RA 1195, fo.45v (1424/25), fo.136r (8 aug.1425), RA 1196, fo.64r (26 juli 1427), fo.177r, fo.206r (1426/27), RA 1197, fo.129v (10 sept.1426), RA 1199, fo.300v (1429), RA 1201, fo.10v (1430), fo.351v (1430/31), RA 1202, fo.170r (1431), RA 1203, fo.144r (1433), RA 1208, fo.413v (1438), RA 1211, fo.205r (1440/41), RA 1215, fo.158v (1445), RA 1259, fo.145r, fo.280r (1490), RA 1266, fo.39v (1498); Van Rooij, Het oud-archief, II 77-78 nrs.276 en 277, vgl. 65 nr.230, 220 nr.815; Bijlage II 264.19; Zie voor de familie De Vries te Veghel o.a.: Hens e.a., Mirakelen, 466-468 nr.266, vgl. 270 nr.95 (21 mei 1383, getuige in de St.Jan: heinric die Vriese, borduerwerker); Van Rooij, Het oud-archief, II 49-50 nr.169, 56 nr.195, 57 nr.198, 76 nr.272, 122 nr.447, 126 nr.464, 156 nr.576, 379 nr.1384; Bijlage II 26.13.
2.GAH, RA 1195, fo.211v (1424/25), RA 1197, fo.370r (13 nov.1427), RA 1199, fo.242v (1429), RA 1200, fo.312r (1429/30), RA 1201, fo.336v (1430/31), RA 1203, fo.327r, fo.344r (1432/33), RA 1215, fo.36r, fo.158v (1445), RA 1220, fo.262v (1449/50), RA 1221, fo.234r (1450/51), RA 1222, fo.101v (1451/52), RA 1223, fo.345v (1453), RA 1229, fo.136r (1459), RA 1233, fo.67r (1464), RA 1234, fo.173v-174r (1465), RA 1235, fo.169v (1465/66), RA 1239, fo.384v (1470), RA 1240, fo.2v (4 okt.1470), fo.218r, fo.334v (1470/71), RA 1241, fo.354r (1472), RA 1242, fo.45r (1473), RA 1247, fo.283v (1478), fo.337r (1477), RA 1250, fo.442v, fo.502r, fo.510r (1481), RA 1251, fo.217r, fo.235v (1481/82), RA 1254, fo.43v (7 febr.1485), fo.333v (1484/85), RA 1257, fo.486r (1488), RA 1262, fo.213r (3 juni 1493), RA 1263, fo.153v (26 mrt.1494), RA 1264, fo.56r (15 juli 1495), fo.103r (26 nov.1494), RA 1267, fo.289r (1499), vgl. Roelof Gerits die Vriese: RA 1210, fo.276r (1439/40), RA 1219, fo.350v (1448/49); Bijlage II 1.21, vgl. 173.12, 237.1, 246.16, 246.18, 313.9; GAH, OA B15 (1505/06); Schillings, Matricule, IV 34 nr.104; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 481, vgl. I 366, III 156, 248; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, I 276 nr.3427.
3.GAH, RA 1262, fo.213r (3 juni 1493); Bijlage II 412.1 (in dorso staat m.b.t. enkele retroacta: "dese brieven vanden misrenten vanden drie missen voerscreven zyn in een does te samen by dese testamente in arciviis opten Grooten Beghijnhoff"); GAH, IVR 416 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1502/03; APB, St.Jan II, brieven van Boest.
4.Van der Velden, "Beknopte geschiedenis", 166; AAB II, hs. Kievits, p.22; Schutjes, Geschiedenis, III 8, IV 248, 368; Frenken, Memoriaal, 34, 38; Bijlage II 134.9; APB, St.Jan II, kwitantie d.d. 17 febr.1508 (n.s.) van "Ick, Roeloff die Vries, presbiter, canonick"; Brom, Archivalia, I 671 nr.1916; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 217, II 26, 263; Bijsterveld, Laverend, II 659 nr.2663.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)