afb.

jhr. Ewout van Vredenburch

Delft 12 december 1779 - 's-Gravenhage 12 juni 1861 (81)

Uit een aanzienlijke Delftse familie afkomstige ambtenaar en bestuurder. Begon zijn loopbaan bij de directie van de waterstaat en was in de Franse tijd sous-prefect. Onder Willem I werd hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Waterstaat en daarna als Noord-Nederlandse protestant gouverneur in Noord-Brabant. Die post verruilde hij in 1823 voor die in Zeeland. Bleef daar 26 jaar in functie, totdat Thorbecke hem in 1852 ontsloeg.
In de periode 1823-1853: Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Van Kempen

Jhr. Mr. E. van Vredenburch

Delft 1779 - Den Haag 1861

370
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 370
Artikelen
1904

Redactie

Mr. Ewout baron van Vredenburch
Nederland's Adelsboek (1904) 563
 
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1986

Redactie

Vredenburch, E. van
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 280
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 272 (afb. 4.8), 273; Bijlage 190

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 89, 91, 96; II. 51

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 132

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 20, 193-194, 197, 199, 203-204, 207-247, 249, 290-291, 297, 305, 309-310, 315, 318, 320n, 330-331, 333, 337-339, 345-346, 354-355, 358, 370

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 6, 80, 103

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 576

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 25-27

n: vermelding in een voetnoot