Leonard Vos

1553 - vr 1606

Cp

Leonard Vos1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5663; Schuttelaars, persoonlijke informatie.
2.SAH, N 2688, f 345v, 13 februari 1643.
3.OSA 180, f 2v, oktober 1594; OSA 180, f 48, 12 oktober 1595.
4.OSA 182, f 32v, 13 augustus 1603.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

5663. VOS (Vossius), Leonardus de

745
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 745
Zegelstempel

Zegelstempel van Leonard Vos, schepen van 's-Hertogenbosch 1592

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07359)
Zuylen

350. Leonardi Vos

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 745

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 93, 98

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 168, 174, 215

n: vermelding in een voetnoot