Martinus Lambertus Petrus Vorstenbosch

's-Hertogenbosch 29 december 1902 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1981

Adressen
Adres
Datering
Opmerking
's-Hertogenbosch, Loodgieterstraatje B 378a
1902, 29 december
Geboorte
Functies

Martinus Vorstenbosch

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Hoofdklerk
  • Bondsridder Kon. Ned. Biljartbond
  • Wijkhoofd B.B.
  • Oprichter ontspanningsclub „Justitia”
  • Voorzitter B.A.R.I.
  • Gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 1960
Genealogie
Artikelen
1967

Verslaggever

Bureelchef van de griffie : M. Vorstenbosch verlaat Bossche kantongerecht
Brabants Dagblad woensdag 20 december 1967 | 2