afb.

Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst

Elden 13 december 1858 - 's-Hertogenbosch 27 juli 1928 (69)

Gelderse burgemeesterszoon uit een voorname adellijke familie, die in 1894 Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werd en dat 34 jaar bleef. Begon zijn loopbaan als burgemeester en was korte tijd gedeputeerde van Gelderland. Als Commissaris zette hij zich in voor verbetering van het waterbeheer in de provincie, door onder meer kanaalaanleg en rivierverbreding. Bevorderde de economische ontwikkeling door aanleg van wegen en tramwegen, elektrificatie, ontginningen en uitbreiding van het nijverheidonderwijs. Broer van de Eerste Kamervoorzitter.
in de periode 1894-1928: Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Duijvendak

Mr. Arthur Eduard Joseph Baron van Voorst tot Voorst

362
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 362
Functies

Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, 1894
  • Ere-voorzitter Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
  • Ridder der Orde van de Nederlandschen Leeuw
  • Groot-Officier der Orde van Oranje-Nassau
  • Groot-Officier der Orde van de Kroon van BelgiŽ
  • Ridder der Souvereine Orde van Malta
Genealogie
Juten

mr. Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 94
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

22v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1904

Redactie

Arthur Eduard Jozef baron van Voorst tot Voorst
Nederland's Adelsboek (1904) 554
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 94
 
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
2000

Martien Veekens

De commissaris vertelt over Rosmalen
Rosmalla 1 (2000) 24-26
Rosmalla 2 (2000) 28-31
Rosmalla 3 (2000) 32-34
 
2013

Francien van de Heuvel

Tussenpersoon, handhaver en initiator : Mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst, commissaris van de koningin in Noord-Brabant 1894-1928
Noordbrabants Historisch Jaarboek 30 (2013) 169-199
 
2017

Het valt de baron niet allemaal mede

De commissaris van de Koning is altijd een wat merkwaardige figuur geweest. Veel had zijn functie nooit om het lijf. Maar zijn status is er onveranderd een van de nobele notabel. Om wie je soms ook onbedaarlijk kon lachen, achteraf. Zie het dagboek van baron Van Voorst tot Voorst.
Henri van der Steen | Brabants Dagblad zaterdag 20 mei 2017 | Achtergrond 14-15
 
Kunstafbeeldingen

Portret van mr. A.E.J. baron van Voorst tot Voorst

vervaardiger: Herman Moerkerk (1879-1949)
datering: ca 1894-1928
techniek: grafiet op papier, 24.5 x 17.7 cm

A.E.J. Baron van Voorst tot Voorst was Commissaris der Koningin van Noord-Brabant van 1894 tot 1919.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 10534.06)

Van Voorst tot Voorst

vervaardiger: Toon Dupuis (1877-1937)
datering:
techniek: marmer, 82 x 35 x 60 cm
locatie: Provinciehuis, 1e verdieping op het Statenveld

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 299

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 809-810

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 19; Bijlage 31, 96-97, 103, 105-107, 139, 141

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 74, 78, 90, 91, 103, 362, t8.7, t9.3

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 43, 51, 52

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 402

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 61, 64, 71

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 120, 162

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 94

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 94, 95, 104

Nederland's Adelsboek (1927) 384; (1935) 407-408; (1939) 407, 414; (1953) 161; (1964) 324; (1970) 341; (1971) 248-249; (1979) 244

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 55

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 359

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CVI

n: vermelding in een voetnoot