afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 29 augustus 1936

Herman Franciscus Maria van Voorst tot Voorst

's-Gravenhage 2 augustus 1886 's-Gravenhage 9 juli 1971 (84)

Archief
Genealogie
Ridderorden

Voorst tot Voorst, Herman Franciscus Maria Baron van

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 830
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 32, 97-98, 103, 105-107

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 336

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 830

n: vermelding in een voetnoot