Robbrecht van Voorn

1580 - 30 januari 1638

Cp

Robbrecht van Voorn1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5638; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 809; Hans van de Griend, persoonlijke informatie; sH, R 1427, f 433.
2.Taxandria 19 (1912) 162-163.
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

5638. VOORN (Vorn, Voiren), Robertus van

742
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 742
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

98
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Robert van Voorn, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01136)
Zuylen

374. Roberti van Voorn

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 742

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 809

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 277, 278, 279

n: vermelding in een voetnoot