afb. juni 2014

Ton Vogel

“s-Hertogenbosch 1943

Geboren in de Willem van Nassaulaan, in de H. Sacramentsparochie. Na de oorlog verhuisden we naar de Koningsweg, waar ik al gauw naar de kleuterschool ging bij de zusters van JMJ en naar de Lagere School in de Kempenlandstraat bij de Fraters van Tilburg. Aan hen ben ik het meeste schatplichtig. Geschiedenisverhalen en jaartallen bleven me bij. Toen ik tien jaar was verhuisden alle Vogels, mijn ouders en hun acht kinderen naar de Pettelaar, naar de Karel de Vijfdestraat 1. Ik bezocht het Sint Janslyceum, HBS-A (diploma in 1960) en de Bisschoppelijke Kweekschool (hoofdakte in 1963), beide scholen nog in de Sint Josephstraat.
Daarna volgde de militaire diensttijd in Seedorf (W. Dld) en het lesgeven: 7 jaar in Rosmalen aan een fijne lagere school. Gehuwd met Geertje, nu al bijna negen en veertig jaar. Nog een paar jaar onderwijs gegeven aan een LHNO in Heeswijk. Ondertussen in deeltijd-studie MO-A en B Pedagogiek gehaald op de R.K. Leergangen in Tilburg. Vervolgens ben ik tot mijn pensionering ruim 32 jaar werkzaam geweest in het onderwijs aan dove leerlingen in Sint Michielsgestel. Je beseft daar hoe complex onze taal is, met al die metaforen en spreekwoorden. Heel moeilijk te vatten voor pre-linguaal dove kinderen. Wel een uitdaging voor de leerkracht!
Onze drie kinderen zijn opgegroeid in Drunen en toen ze uitgevlogen waren bezorgden ze ons negen kleinkinderen. De leeftijden variėren nu van 8 tot 18 jaar.
In 1989 keerden we terug naar 's-Hertogenbosch en begon ik aan de cursus Boschlogie, gevolgd door de stadsgidsenopleiding van 1990/1991, bij Peter-Jan van der Heijden, om me verder te verdiepen in de geschiedenis van de stad. De cursussen paleografie op het Stadsarchief vond ik een verheldering. In het najaar van 2010 kwam mijn onderzoek uit over “Schuilkerken en hun bedienaren in “s-Hertogenbosch 1629-1811“. Twee eeuwen stadsgeschiedenis zijn hierin verwerkt. Het is in zijn geheel te raadplegen op de website van de Bossche Encyclopedie. Op 21 oktober 2010 schreef Erwtenman in het Brabants Dagblad dat “Ton Vogel tijdens de Bossche Historische Quiz voor even de beste Bossche “historicus“ was geworden“. De Quiz vond plaats in de Azijnfabriek, in het gebouw van de BAM, aan de Bethaniėstraat.
Al geruime tijd ben ik lid van de werkgroep Kerken en Kloosters van de Kring Vrienden van “s-Hertogenbosch. Die heeft zich ten doel gesteld om de geschiedenis van kerken en kloosters, kapellen en religieuzen in de stad te bestuderen en vast te leggen. Het symposium dat in 2008, het jaar van het religieus erfgoed, door de werkgroep werd georganiseerd in het JBAC was gericht op de ontwikkeling van beleid om het erfgoed te behouden. Ik doe onderzoek voor deze werkgroep en voor de Bossche Encyclopedie, omdat het boeiend is te achterhalen hoe andere mensen uit andere tijden geleefd en gedacht hebben.
Ton Vogel, november 2014
Artikelen
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 1
KringNieuws 2 (2008) 22-23
 
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 2
KringNieuws 4 (2008) 18-19
 
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 3
KringNieuws 4 (2008) 16-17
 
2008

Ton Vogel

Jaarboek van een bouwpastoor, deel 4
KringNieuws 5 (2008) 18-19
 
2015

Jo van Hoek, een Bosschenaar in de oorlog

In Bossche Kringen van januari en maart 2015 was een verslag te lezen, dat een anonieme zuster maakte van de bevrijding van 's-Hertogenbosch eind 1944. Daarop kregen we een mailtje van Jo van Hoek. Hij vertelde daarin dat hij een van de mensen was, die bij de zusters in de Hinthamerstraat ondergedoken had gezeten. Reden om eens met hem om de tafel te gaan zitten. Hier volgt een korte weergave van het lange gesprek dat we met hem hadden.
Nik de Vries en Ton Vogel | Bossche Kringen 4 (2015) 48-49
2016

Ton Vogel

Onenigheid tussen het Stadsbestuur en het Sint-Janskapittel
Bossche Kringen 5 (2016) 28-29
 
2017

Historie : Familie Van Bree, glasfabrikanten in de 17de en 18de eeuw deel 1

Na 1629 was het niet alleen kommer en kwel in de stad 's-Hertogenbosch. Er was ook een begin van de overgang van huis- naar fabrieksnijverheid. De fabrikanten Van Bree speelden hierbij een vooraanstaande rol. Ze brachten kennis van over de grenzen naar de stad. Willem van Bree begon een glasfabriek in onze stad. Hier volgt het eerste deel van een tweetal artikelen over de glasfabrikanten Van Bree. Het familiebedrijf zou 130 jaar blijven bestaan. In de bijlage vindt u de genealogie van de familie Van Bree.
Ton Vogel | Bossche Kringen 1 (2017) 56-59
 
2018

Ton Vogel

Stad : De Heilige Hartenkerk staat leeg
Bossche Kringen 1 (2018) 44-46
 
2018

Ton Vogel

Stad : De kapucijnen verlaten 's-Hertogenbosch deel 3
Bossche Kringen 1 (2018) 54-59
 
2018

Ton Vogel

Stad : Het altaarkruis in de Sint-Catharinakerk te 's-Hertogenbosch
Bossche Kringen 1 (2018) 64-66
 
2018

Ton Vogel

Congregatie van de Zusters van Liefde (1)
Bossche Kringen 5 (2018) 40-43
 
2018

Ton Vogel

Gedenksteen in de Sint-Jan
Bossche Kringen 6 (2018) 11-14
 
2018

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (2)
Bossche Kringen 6 (2018) 33-35
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (3)
Bossche Kringen 2 (2019) 29-32
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (4)
Bossche Kringen 3 (2019) 58-61
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (5)
Bossche Kringen 4 (2019) 54-57
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (6)
Bossche Kringen 5 (2019) 58-62
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (7)
Bossche Kringen 6 (2019) 38-41
 
2020

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (8)
Bossche Kringen 1 (2020) 51-54
 
2020

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (9)
Bossche Kringen 2 (2020) 27-30
 
2021

Ton Vogel en Ed Wagemakers

Het haantje op de toren van de Sint-Jan
Bossche Kringen 1 (2021) 5