Wilhelmus Voet

Bichelaer, van den

408. Voet, Wilhelmus dictus - de Boxtel

Noten
1.AAB II, hs. Kievits, p.18; Schutjes, Geschiedenis, III 539, IV 231 (heer Willem overleed echter in 1412, niet in
.1413), 234; Bijlage II 26.7, 26.12, 308.1, 382.17, vgl. 382.9; Juten, Consilium, 76; Bijsterveld, Laverend, II 472 nr.400;
.GAH, RA 1183, fo.102r (1403), RA 1202, fo.15r (15 nov.1431), RA 1209, fo.237r (22 juni 1439).
2.Bijlage II 272.1, 408.1 t/m 408.4; RANB, HCMM 121, fo.6r (19 dec.1399); OLVB 52, band 1, fo.11v (1401/02); APB, St.Jan II, Obituarium, p.461.
3.GAH, RA 1202, fo.15r (15 nov.1431), RA 1204, fo.286v (28 jan.1434), RA 1206, fo.41r (1436), RA 1209, fo.217r (1439), fo.237r (22 juni 1439), RA 1211, fo.300v (7 febr.1441), RA 1222, fo.208v (17 juli 1452), RA 1225, fo.243r-v (10 mrt.1455), fo.377r-v (idem), vgl. RA 1220, fo.184r (19 jan.1450); SAAD, OA Esch, Oudemannengasthuis, 31 aug.1431.
4.AAB II, hs. Kievits, p.11; Schutjes, Geschiedenis, IV 238, V 640; Bijlage II 60.14; GAH, RA 1206, fo.231r (31 jan.1436), RA 1207, fo.288v (29 apr.1436), RA 1209, fo.217r (30 apr.1439), RA 1215, fo.283r (1444/45), RA 1217, fo.207r (1447), RA 1225, fo.377r-v (10 mrt.1455), RA 1234, fo.160v (22 nov.1464); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.102, p.142, p.188; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 86; Bijsterveld, Laverend, II 417 nr.3539; APB, St.Jan II, Obituarium, p.30, p.36, p.232, p.382.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot