Daniel de Vlyerden

? - 19 maart 1546

Bichelaer, van den

405. Vlyerden, Daniel de

Noten
1.Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 58-59; GAH, RA 1195, fo.108r (1424/25), RA 1205, fo.297r (1435), RA 1208, fo.198r (1438), RA 1209, fo.226v (1439), RA 1216, fo.266v, fo.341v, fo.345v (1445/46), RA 1217, fo.407v (1446/47), RA 1218, fo.238r (1447/48), RA 1222, fo.245r (22 dec.1451), RA 1227, fo.106v, fo.212v, fo.233r, fo.237r (1456/57), RA 1247, fo.321r (23 mei 1478), RA 1253, fo.44r (1483/84), RA 1265, fo.527r-v (9 febr.1497); Visschedijk, "De kapittelheren", 57-58; Bijlage II 7.1, 11.1, 21.9, 22.2; Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 72, 74, 76, 80, 82, 114, 115, 116, 118; Vgl.: Reusens, Matricule, I 233 nr.7; Wils, Matricule, II 129 nr.27, 149 nr.8; Van Rooij, Het oud-archief, II 257-258 nr.949.
2.GAH, RA 1223, fo.219r (1453), RA 1227, fo.212v-213r (1457), RA 1239, fo.93r (1469/70), RA 1240, fo.265v (8 mei 1471), RA 1245, fo.206r (31 jan.1476), RA 1248, fo.91r-v (6 mei 1479), RA 1254, fo.27r (10 jan.1485), zie ook RA 1274, fo.93r (okt.1504); Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 165, 167, 169, 171, 173, 174, 176, 177, 179, 13 (1983) 49, 143; Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 61-62, 65-67, 71-72, 81; Bijlage II 9.2, 73.3, 111.1, 134.18, zie ook 181.3; OLVB 49, fo.34r; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 169, 518-520; Van Rooij, Het oud-archief, I 59 nr.903, 133 nrs.2098-2115; Reusens, "Promotions", 2 (1875) 248 nr.5; De Ridder e.a., Les livres, 1.2.1 303 nr.524; Christijn, Brabandts recht, II 943; De Gou, "Het geslacht Van Eyndhouts", 156.
3.Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 54, 59-61, 65; Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 66-68, 79, 82, 106, 108, 121, 124; GAH, RA 1245, fo.157r (4 okt.1475), RA 1257, fo.56v (24 mrt.1488), RA 1265, fo.527r-v (9 febr.1497), RA 1267, fo.139v (14 febr.1499), RA 1268, fo.34r (20 febr.1500), RA 1349, fo.148r-v (24 mei 1548); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 73; RANB, Coll.CV 1552 (1474).
4.Reusens, "Promotions", 1 (1864) 245 nr.1, 2 (1865) 315 nr.26; Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 63-65, 68-71; De Ridder, Les livres, 1.2.2 353-354 nr.1080; Bijsterveld, Laverend, I 429 nr.3806.
5.GAH, OA B7 (1496), B10 (1500/01), B17 (1507/08), B35 (1528/29); Bijlage II 405.1, 405.2, zie ook 73.2; OLVB 52, band 10, fo.281v (1523/24); GAH, IVR 2 (rekeningen van het blok van de Markt), 1543/44; GAH, RA 1269, fo.124r (22 jan.1501), zie ook fo.105v-106r (5 nov.1500), fo.308r (1 juli 1501); GAH, FAR 8 (rekening van het Leprozenhuis, 1509/10); Hermans, Verzameling, 98; Vander Hammen, Sassen, Telling, 223; Zie ook: GAH, GBW 1164 (rekeningen van het Leprozenhuis), 1530/31 ("Daniel van Vlierden, van sluys gelt, op elcken mergen iii st."); Zie voor het ambt van ingebieder: Jacobs, Justitie, 81-82.
6.Wolf, "Archieven van de partikuliere gasthuizen", 6; Hermans, Verzameling, 105, 110, 112, 125; GAH, GG 41 (6 jan.1533 n.s.), 60 (15 dec.1539), 620 (1532/33) t/m 634 (1546/47), 2544 (15 jan.1544 n.s.), zie ook 1491 (1546), 1521 (1547); APB, St.Jan II, kwitantie d.d. 24 juni 1537; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 178; APB, St.Jan II, rekening van de executeurs-testamentair van Jan Kennepert (ca.1535); Van Rooij, "Bossche testamenten", 35 (1928) 301; GAH, OA B42 (1535/36), B43 (1536/37) (= Van Zuijlen, Inventaris, 519-520, 530); Zie ook: OLVB 52, band 11, fo.- (1535/36).
7.OLVB 52, band 10, fo.131v (1521/22), fo.166r (16 juni 1522); Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 62, 65; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 428; GAH, RA 1311, fo.41v (24 dec.1529), zie ook fo. 65r (jan.1530), fo.110r (mrt.1530), fo.156r (mei 1530); GAH, IVR 422 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1529/30; GAH, GG 2383 (4 apr.1536), zie ook 2384 (16 febr.1544 n.s.), 2910 (2 jan.1502 n.s.); Van Rooij, Het oud-archief, I 141 nr.2181, zie ook 220 nr.2910, 255 nr.3285; GAH, OA B8 (1497/98), B12 (1502/03), B14 (1504/05), B15 (1505/06), B21 (1511/12); Bijlage II 27.26.1, 31.3, 31.5, 31.6, 31.10, 128.9, 128.11, 236.26; OLVB 49, fo.36v; Hermans, Verzameling, 125.
8.Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 62-63; Jacobs, Justitie, 268-269; OLVB 52, band 10bis, fo.88r (1526/27); Schillings, Matricule, III 762 nr.131; APB, St.Jan II, Obituarium, p.89, p.397.
9.Van Rooij, Het oud-archief, I 221 nr.2919, 257 nr.3298; GAH, GG 2544 (15 jan.1544 n.s.), zie ook 2384 (16 febr.1544 n.s.); GAH, OA B51 (1544/45), B53 (1546/47) (= Van Zuijlen, Inventaris, 621, 641), B59 (1552/53); Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 67; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 167, II 204, 210, 565; Bijlage II 406.3; Smits, "Molius", 934; Vgl.: GAH, AVMGH 4, fo.43r-44v (17 juni 1586).
10.GAH, RA 1844, fo.314r (23 jan.1555); Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 67, 81-82; GAH, AVMGH 4, fo.117r-118v (23 jan.1559), 34, fo.103v-105r (idem); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 565-567, III 379-383, 553; Meindersma, "Een Bosschenaar", 236, 240-242, 258-259, 267-269, 308-309, 323-327; Mosmans, "Mr. Hendrik Agyleus", 135-143; Timmermans, "Hendrik Agylaeus", 9-13; APB, St.Jan II, afschrift van een schepenakte d.d. 10 jan.1565 n.s. (vgl. Bijlage II 31.3); Vgl.: Nauwelaerts, Latijnse school, 145; Zie ook notaris nr.379.
11.Van Vlierden, "Het Brabantsche en het Geldersche geslacht", 81-82 (meester Goyart was echter een zoon van Goyart en niet van diens broer meester Daniel zoals hier staat); Wolf, "Archieven van de partikuliere gasthuizen", 42, 231; Jacobs, Justitie, 275-277, 282; AAB II, hs. Kievits, p.5, p.7; Schutjes, Geschiedenis, IV 271, 369; OLVB 49, fo.7v, fo.20r-21r; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 161, 381, 553.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

87v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 803-804

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 49

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 16, 17, 39, 285, 287, 289, 291

n: vermelding in een voetnoot