Goyaert van Vlierden

1532'33 - 18 januari 1611

Cp

Goyaert van Vlierden1

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 362; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 805; Schuttelaars, Heren van de Raad, 481.
2.OSA 1076, 1600; OSA 182, f 83, 21 juli 1606.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Goyaert van Vlierden

Literatuur
PB 441r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 141; SP 1372 198r, 1379 324r, 1381 319r, 1395 216r-217r, 1413 288v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 204, 567, III 161, 381, 553; VAN VLIERDEN, 'Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden' in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 67, 81.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

88v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Goyaart van Vlierden, schepen van 's-Hertogenbosch 1579

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01107)
Zuylen

330. Godefridi de Vlierden

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 207, 253

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 805-806

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276, 277, 282

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 78n, 138n, 160n, 186, 201, 249n, 269, 269n, 270, 270n

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 16

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 121n, 122, 141, 206, 242, 243, 256, 372, 374, 441, 481

n: vermelding in een voetnoot