Goyaert van Vlierden

? - 26 maart 1552

Genealogie
Schuttelaars

Goyaert van Vlierden

Literatuur
SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 141; SP 1293 524v, 1348 195v, 1357 12v, 1367 46v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 167, II 565; VAN VLIERDEN, 'Eene genealogische bronnenstudie: het Gorcum-Schoonhovensche geslacht van Vlierden' in: De Nederlandsche Leeuw 30 (1912) 184; VAN VLIERDEN, 'Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden' in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 63, 67.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 805

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 16, 17

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 481

n: vermelding in een voetnoot