afb.

Familie Van Vlierden

Rietstap

Vlierden

222
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 222-223
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 63

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 65

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 186

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 222-223

n: vermelding in een voetnoot