Anthonie Jacob Vliegenthart

Groningen 3 februari 1881 - 's-Hertogenbosch 14 november 1950 (69)

Archief
Functies

Anthonie Jacob Vliegenthart

Functies / onderscheiding(en)

  • President Hof 's-Hertogenbosch
  • Lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1936
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1946
Genealogie
Kok

mr. Anthonie Jacob Vliegenthart

323
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 323
Ridderorden

Vliegenthart, Mr. Anthonie Jacob

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 285
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 299

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 323

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 285

n: vermelding in een voetnoot